Aktualności

 

Uprzejmie informujemy, że na skutek rozstrzygnięcia przetargu w miesiącu maju 2014 r., począwszy od czerwca wznowiła przyjęcia prywatna poradnia kardiologiczna.

Dyrekcja GZOZ w Kętach

_________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O PORADNI KARDIOLOGICZNEJ PRZY GZOZ W KĘTACH.

W 2011 roku powstała koncepcja, poparta stosowną korespondencją z NFZ, uruchomienia poradni kardiologicznej w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kętach w ramach kontraktu z NFZ. W grudniu 2012 roku ogłoszono przetarg na zakup sprzętu kardiologicznego mającego stanowić wyposażenie planowanej poradni. Dostawa sprzętu nastąpiła w lutym 2013 roku, a więc na kilka miesięcy przed planowanymi przez NFZ konkursami w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zakup sprzętu kardiologicznego został sfinansowany ze środków własnych, wypracowanych przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, bez wsparcia ze strony jednostek samorządowych, czy programów operacyjnych. Mając na uwadze fakt efektywnego wykorzystania sprzętu kardiologicznego, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Kętach, Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach ogłosił przetarg na dzierżawę sprzętu do czasu pozyskania kontraktu na kardiologię. W efekcie postępowań przetargowych przedmiotowy sprzęt został wydzierżawiony na przełomie miesiąca sierpnia i września 2013 roku, a więc 6 miesięcy po jego zakupie. Dalej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach zostały zastosowane w stosunku do nich, preferencyjne stawki na badania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, będącego własnością Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach. W związku z odwołaniem przez NFZ w listopadzie 2013 r. konkursów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (trudno było przewidzieć taki scenariusz z końcem 2012 roku), w grudniu 2013 r. na wniosek Dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach, Rada Miejska w Kętach wystosowała list otwarty do Pani Barbary Bulanowskiej - Dyrektora MOW NFZ z prośbą o przeprowadzenie konkursu uzupełniającego w zakresie kardiologii. W odpowiedzi NFZ poinformował, powołując się na ograniczone możliwości finansowe, iż nie przewiduje konkursów uzupełniających. Jednocześnie wskazał, że konkury są planowane na III/IV kwartał roku 2014. Realnym terminem otwarcia poradni kardiologicznej finansowanej przez NFZ jest 1 stycznia 2015 r., a Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach jest w pełni do tego przygotowany.  

_________________________________________________________________________________________________________