Aktualności

 

_________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, 

4 października 2014 roku – w sobotę – z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego organizowany jest  Małopolski Dzień Profilaktyki Zdrowia, podczas którego będzie można skorzystać z oferty 18 wojewódzkich podmiotów leczniczych – szpitali i jednostek ochrony zdrowia  z terenu Małopolski na bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje ze specjalistami oraz wykłady o tematyce prozdrowotnej.

Darmowe badania, konsultacje czekają na mieszkańców w Andrychowie, Jaroszowcu, Krakowie, Krzeszowicach, Nowym Sączu, Radziszowie, Tarnowie oraz Zakopanem. 

Celem Małopolskiego Dnia Profilaktyki Zdrowia jest uświadamianie mieszkańców Małopolski jak istotne w zachowaniu dobrego stanu zdrowia jest systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych, wyrabianie zdrowych nawyków, a także stałe poszerzanie własnej wiedzy. 

Pełna informacja o dostępnych wolnych miejscach w ramach wydarzenia, w tym o sposobie dokonywania rezerwacji  zamieszczona jest na stronie www.profilaktykawmalopolsce.pl, w zakładce Małopolski Dzień Profilaktyki Zdrowia, pod adresem:
http://www.profilaktykawmalopolsce.pl/index.php/informacje-ogolne 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych jednostek ochrony zdrowia  i  skorzystania  z oferowanych możliwości.

 

 

Sylwia Murzyn
Zastępstwo | Zespół ds. Polityki Zdrowotnej i Społecznej | tel.: 48 12 63 03 277

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków
Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel.: 48 12 63 03 202 | fax: 48 12 63 03 524 | www.malopolskie.pl | www.malopolska.pl

_________________________________________________________________________________________________________

S Z A N O W N Y     P A C J E N C I E  !

W  dniach od 01.10.2014 r. do 24.10.2014 r. z przyczyn od nas niezależnych, Laboratorium analityczne czynne będzie  do godz. 14.35.
Wyniki badań wykonanych w danym dniu, wydawane będą w  dniu następnym w godz. od 12.00 do 14.35.

 formuje, iż lekarz medycyny Witold Chmielowski z dniem 01.04.2011 r. zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni Zdrowia w Kętach.

_________________________________________________________________________________________________________

I N F O R M A C J A    D L A
P A C J E N T Ó W

W dniu 02.04.2010 r. (piątek) Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii czynna będzie w godz. od 7.00  do  14.35.

_________________________________________________________________________________________________________

I N F O R M A C J A    D L A
P A C J E N T Ó W

W dniu 02.04.2010 r. (piątek) Laboratorium Analityczne czynne będzie w godz. od 7.00  do  17.00.

_________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że na skutek rozstrzygnięcia przetargu w miesiącu maju 2014 r., począwszy od czerwca wznowiła przyjęcia prywatna poradnia kardiologiczna.

Dyrekcja GZOZ w Kętach

_________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O PORADNI KARDIOLOGICZNEJ PRZY GZOZ W KĘTACH.

W 2011 roku powstała koncepcja, poparta stosowną korespondencją z NFZ, uruchomienia poradni kardiologicznej w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kętach w ramach kontraktu z NFZ. W grudniu 2012 roku ogłoszono przetarg na zakup sprzętu kardiologicznego mającego stanowić wyposażenie planowanej poradni. Dostawa sprzętu nastąpiła w lutym 2013 roku, a więc na kilka miesięcy przed planowanymi przez NFZ konkursami w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zakup sprzętu kardiologicznego został sfinansowany ze środków własnych, wypracowanych przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, bez wsparcia ze strony jednostek samorządowych, czy programów operacyjnych. Mając na uwadze fakt efektywnego wykorzystania sprzętu kardiologicznego, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Kętach, Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach ogłosił przetarg na dzierżawę sprzętu do czasu pozyskania kontraktu na kardiologię. W efekcie postępowań przetargowych przedmiotowy sprzęt został wydzierżawiony na przełomie miesiąca sierpnia i września 2013 roku, a więc 6 miesięcy po jego zakupie. Dalej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach zostały zastosowane w stosunku do nich, preferencyjne stawki na badania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, będącego własnością Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach. W związku z odwołaniem przez NFZ w listopadzie 2013 r. konkursów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (trudno było przewidzieć taki scenariusz z końcem 2012 roku), w grudniu 2013 r. na wniosek Dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach, Rada Miejska w Kętach wystosowała list otwarty do Pani Barbary Bulanowskiej - Dyrektora MOW NFZ z prośbą o przeprowadzenie konkursu uzupełniającego w zakresie kardiologii. W odpowiedzi NFZ poinformował, powołując się na ograniczone możliwości finansowe, iż nie przewiduje konkursów uzupełniających. Jednocześnie wskazał, że konkury są planowane na III/IV kwartał roku 2014. Realnym terminem otwarcia poradni kardiologicznej finansowanej przez NFZ jest 1 stycznia 2015 r., a Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach jest w pełni do tego przygotowany.  

_________________________________________________________________________________________________________